Çevre Politikamız

Toplum tarafından kabul edilenin “sürdürülebilir” olduğu bilinciyle çevre çalışmalarımızda bütünsel, şeffaf ve güvenilir yönetim ile toplumla iletişim ve işbirliğini benimseriz.

Farklı sektörlerdeki faaliyetlerimizde temel ilkemiz; ürün ve hizmet yaşam döngüsü sorumluluğunu üstlenmektir.

 • Bu yaklaşımla, gelişmemizin her aşamasında faaliyetlerimizi çevre etkilerini göz önüne alarak yönetiriz.
 • Kurumsal Çevre Politikamız Çevre standartlarımızı yasal zorunlulukların ötesinde oluşturur ve uygularız.
 • İşletmeler arası bilgi ve deneyim paylaşımı ile mükemmelliği hedefleriz.
 • Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek için faaliyetlerimizin tümünde, önleyici yaklaşımı benimseriz.
 • Çevresel riskleri belirler ve yönetiriz. Ulaşılabilir en iyi üretim tekniklerini uygulamaya çalışırız.
 • Toplumun gelişmesi için çevresel bilinçlenme ve bilgi paylaşımını destekleriz.
 • Topluluk İçi Çevre Politikası Gerekleri Çevre yasası ve diğer yasal şartlara uyum gösteririz.
 • Çevresel uygulamaları yasal zorunlulukların ötesinde gerçekleştirirken uygunluğun kontrolünü sağlarız.
 • Çevresel etkilerimizi belirleriz Tüm çevresel etkilerimizi belirler, hedef, program ve izleme sistematiği geliştirir, gözden geçirir ve iyileştirme amaçlı önlemler alırız.
 • Topluluk içi kaynak kullanımını yönetiriz Altyapı, teknoloji, finans ve insan kaynaklarında organizasyonel rol, sorumluluk ve yetkileri belirler, çalışanlarımızın çevre bilincini geliştirmelerini sağlarız.
 • Uygulamalarımızda sistematiklik sağlar, işletmeler arası sinerji yaratırız İşletme standartlarımızı önleyici yaklaşımla hazırlar, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, dahil herkesin uygulamasını sağlarız.
 • Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmeye çalışır ve gözden geçiririz.
 • Enerji ve atık yönetimi, doğal kaynak kullanımı konularında hedefler belirler ve uygularız.
 • Temiz ürün ve temiz üretim teknolojileriyle sürekli iyileştirmeyi hedeflerken, ürün ve hizmetlerimizin çevresel sorumluluğunu üstleniriz.