Avrupa Grup

Entegre Tesis Yönetimi Entegre Tesis Yönetimi

Günümüzde kurumlar, kârlılık ve verimlilik hedeflerine ulaşmak için, ana faaliyet konularına daha fazla zaman ayırmak, kurum ve varlıklarının yönetimi ile ilgili maliyetleri düşürmek ve bunlara bağlı sorunları ortadan kaldırmak adına uzman ekiplerden oluşan ve kaliteli hizmet sunan firmalara ihtiyaç duymaktadır.Entegre Tesis Yönetimi, verimlilik, kârlılık ve fizibilite konularına önem veren kuruluşların, tesis ve demirbaşlarının verimle işletilmesi, doğru yöntemlerle yönetilmesini sağlayan hizmetler sunmaktadır.

Avrupa Grup, ülkemizde sınırlı sayıda şirket tarafından sunulan Entegre Tesis Yönetimi hizmetini yeniden tarif etmek ve hizmet kalitesini en üst seviyeye taşımayı hedeflemektedir.Sunduğumuz Entegre Tesis Yönetimi (temizlik – teknik bakım – bahçe bakım – haşere kontrol – ofis destek,kurumsal tedarik hizmetleri vb.) hizmetleriyle, yönetimlerin maliyetlerini düşürmek ve daha iyi ortamlar yaratmak amacıyla ihtiyaçlara dönük çalışmalar yürüten Avrupa Grup, tesislerin tüm ihtiyaçlarını bir arada veya ayrı bir biçimde çözmektedir. Avrupa Grup, hizmet içi eğitim, yüksek denetim mekanizması ve personel seçiminde gösterdiği titizlikle hizmet kalitesini mükemmellik seviyesine ulaştırmayı hedeflemektedir.

Avrupa Grup Entegre Tesis Yönetimi

 • Hizmet ihtiyaçlarını tespit eden,
 • Teknolojik gelişmeleri yakından izleyen,
 • İhtiyaçlara göre uygun bütçelerle, esnek uygulamalar ve rasyonel istihdam modelleri oluşturan,
 • Organizasyon ve koordinasyon çalışmalarını planlayıp uygulayan,
 • Tesis yönetimi ile ilgili uluslararası ve ulusal yasa, yönetmelik standart yaptırımları (Örneğin, teknik bakım standartlarını, temizlik standartlarını, iş yeri ve işçi güvenliği ile ilgili normları, Acil Eylem Planlarını, Kat Mülkiyeti uygulamalarını aidat toplama, vb.) iyi bilen,
 • Uzman kadrolar kullanan ve kaliteli, nitelikli takipçi hizmetler sunan bir yönetim sürecidir.

Entegre Tesis Yönetimi Neler Yapar?

 • Yönetsel organizasyonların kurulması, organizasyon içindeki görev tanımlarının yapılması.
 •  İşletme adına bütçelerin ve yönetim planlarının hazırlanması, uygulanması.
 • Teknik işletim, bakım, onarım, tadilat ve arızaların giderilmesi.
 • İşletme demirbaşları ile ekipmanlarının periyodik takip ve kontrolleri.
 • Temizlik hizmetlerinin verilmesi.
 • Personel yemeği hizmetlerinin verilmesi.
 • Elektronik veya fiziki güvenlik sistemlerinin kurulması ve işletilmesi.
 • Güvenlik risk analizlerinin yapılması ve acil eylem, sivil savunma planlarının hazırlanması.
 • Peyzaj hizmetleri altında çevre ve ofis içi bitki düzenlemelerinin ve bakımlarının yapılması veya desteklenmesi.
 • Teknik işletim hizmetlerinin verilmesi.

Bahçe Bakım Hizmetleri

Yeşil alanlara yönelik uzman ekibiyle dikkat çeken Avrupa Grup, alanların bakımından, haşere kontrolüne kadar, akla gelebilecek her konuda tam hizmet vermektedir.

Bu kapsamda yürütülen hizmetler arasında;

 • Yeşil Alan Bakımı,
 • Yeşil Alan İlaçlama,
 • Çimlendirme,
 • Gübreleme,
 • Çim Bakımı,
 • Sulama Sistemleri,
 • Diğer Peyzaj İşlemleri yer almaktadır.

Teknik İletişim Hizmetleri

Avrupa Bakım teknik işletim hizmetleri ile, tesislerin sürekliliğine dönük belli başlı çalışmaların aksamaması ve tesis içi memnuniyetin her zaman en üst seviyede tutulması amaçlanmaktadır.Avrupa Bakım teknik bakım ve işletim kadroları; alanında eğitim almış mühendis, tekniker ve teknisyenlerden ve alanında deneyimli yöneticilerden oluşmaktadır.

Bu kapsamda sunulan hizmetler ;

 • Teknik Bakım Hizmetleri (İnşaat, elektrik, mekanik vb.)
 • Periyodik Teknik Bakım
 • Otomasyon Yönetimi (Bina veya tesis otomasyon işletmesi)
 • HVAC Bakımları – Isıtma Sistemleri
 • CCTV Kamera Sistemlerinin Yönetimi
 • Enerji Yönetimi yer almaktadır.

Yönetim ve Ofis Destek Hizmetleri Avrupa Grup, kârlılık ve verimliliğini artırmak isteyen işletmelere, kurum ve varlıklarının yönetimi ile ilgili maliyetleri düşürmek ve bunlara bağlı sorunları ortadan kaldırmak adına, uzman ekiplerden oluşan kadrolarıyla destek vermektedir.Yönetimlerin tesislerini ve demirbaşlarını verimle işletebilmesi, doğru yöntemlerle yönetebilmesini sağlayan bu hizmetler, işletmelerin zamandan tasarruf etmelerine, ekonomik olarak kaynaklarını daha etkin bir biçimde kullanmalarına olanak sağlamaktadır.

 • Yönetim Hizmetleri
 • Yıllık İşletme Bütçelerinin Hazırlanması
 • Aidat Toplama ve Takip Hizmetleri
 • Genel Hukuki İşler Yönetimi
 • Kiralama Yönetimi
 • Alt Yükleyiciler ile Sözleşme Yönetimi
 • Ofis Destek Hizmetleri
 • Sosyal Hizmet Elemanı Tedariki
 • Lojistik Hizmet Elemanı Tedariki
 • Resepsiyon Hizmetleri yer almaktadır.
 • Opsiyonel Hizmetler..

Avrupa Grup tarafından sunulan opsiyonel hizmetler, kişiye veya kuruma özel hizmetlerden, kemirgen ve haşereyle mücadele hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede, kurumun günlük işleyişine yönelik destek çözümler üretmektedir.

 • Kemirgen ve Haşere Mücadele Hizmetleri
 • Yemek Tedarik Hizmetleri (Catering) (alt – yüklenici firmalar aracılığıyla)
 • Danışmanlık Hizmetleri
 • Vale ve Otopark Yönetim Hizmetleri
 • Kişiye Özel Diğer Hizmetler yer almaktadır.

Avrupa Grup Entegre Tesis Yönetim Hizmetlerimizin Size Sağlayacağı Avantajlar..

Avrupa Grup Entegre Tesis Yönetimi,organizasyonunuzun ana faaliyetlerini yürütülebilmesi ve binalarda kaliteli yaşam ve çalışma ortamının sağlanabilmesi için size, uzman, kaliteli, deneyimli kadrosuyla yüksek standartta, ekonomik ve geniş tabanlı hizmet sunmakta, ihtiyaçlarınızın tümünü karşılayabilmektedir. Bütün hizmetlerin tek servis sağlayıcısı tarafından verilmesindeki amaç, müşterilerimizin ihtiyaçlarının daha kaliteli, daha hızlı ve daha ekonomik şartlarda karşılanmasını sağlamaktır.

Avrupa Grup Entegre Tesis Yönetimi, Avrupa Grup’un tecrübesi ve olanaklarından faydalanarak, en yüksek standartlarda, en iyi yaşama ve çalışma ortamı sağlayarak, binayı en güçlü organizasyon ile yönetmek imkânına sahiptir. Avrupa Grup’un geniş hizmet yelpazesi (örneğin temizlik , personel temini ve bordrolama hizmetleri, teknik ve elektronik güvenlik sistemleri,peyzaj,ilaçlama,tedarik hizmetleri) Avrupa Grup Entegre Tesis Yönetim’e gerekli ve önemli bir uzmanlık altyapısı sağlamaktadır.

 • Daha karlı operasyon sayesinde, yüksek oranda tasarrufun sağlanması,
 • Kesintisiz profesyonel yönetim hizmeti,
 • Gereksiz personel maliyetler ve sevk ve idare yükün ortadan kaldırılması,
 • Esas faaliyet alanına odaklanması.