Avrupa Bordrolama

Hızla gelişen ve büyüyen Dünyamızda iş gücü açısından İnsan Kaynaklarının önemi zaman ilerledikçe daha önemli bir yer tutmaktadır. Bu sebeple Avrupa Bordrolama yenilikçi,teknolojik ve yaratıcı çözümler sunarak sektördeki yerinden dikey bir ivmeyle yükselen şirket profiline devam etmektedir.

 • Sektöründe öncü kuruluşlar arasında yer alan Avrupa Bordrolama İş kanunu ve SGK(Sosyal Güvenlik Kurumu) kanunlarına uygun bilgi ve tecrübesi ile müşterilerine etkin ve esnek bordro ve istihdam servisleri olanağına sahiptir.
 • Avrupa Bordrolama teknolojik alt yapısı sayesinde web tabanlı sistemi ile müşterilerine ve personellerine kendilerine ait bilgileri online göstermekte ve iş akışını hızlı bir şekilde ilerletmektedir.
 • Avrupa Bordrolama olarak sürekli gelişen iş dünyasında müşterilerimizin bakış açılarına göre gerçek kaynağın İnsan olduğunu ölçü almak sunduğumuz hizmetler ile müşterilerimize zaman,rekabet gücü ve enerji kazandırmaktır.
Avrupa Bordrolama Hizmetlerimiz…

Bodrolama : Avrupa Bordrolama Etkili iletişim,Prensipli çalışma,Bilgi paylaşımında açıklık,Müşterilerimizi zamanında bilgilendirmek,raporlama ve değerlendirme gibi ilkeleri vazgeçilmez ilke haline getirerek hızlı ve kaliteli hizmeti ile müşterilerine destek sağlamakta.çözüm ortağı olmaktadır. Bordrolama, yasal mevzuat gereği hatasız yapılmak zorunda olunan bir hizmettir. Bunun için gerekli insan ve altyapı yatırımını tamamlamış olan Avrupa Bordrolama “Mükemmel Hizmet” anlayışıyla çalışmalarına devam etmektedir. Yasal İşveren sıfatı ile Avrupa Bordrolama, İş Kanunu ve çalışma mevzuatlarına bağlı kalarak 4857 sayılı İş Kanunu bordrolama hizmeti sunmaktadır.

Avrupa Bordrolama Hizmeti İşlemleri,

 • Özlük ve diğer çalışma bilgilerinin girişi, – İşe giriş ve işten çıkış işlemlerinin gerçekleşmesi, – Çalışanın belirli yada belirsiz süreli iş sözleşmesini düzenleme, – Çalışan banka hesaplarını açtırma,
Bordro Hazırlama,
 • Ödenekler, sigorta, net ücret ve bordroya ilişkin her türlü resmi listenin ve raporun hazırlanması,
 • Personele ait ücret bordrolarının sahiplerine iletilmesi.
 • Ücret ödemelerinin, insan kaynakları departmanının onayından sonra banka disketi formatında ilgili bankaya iletimi veya havalelerin internet üzerinden yapılması.
 • İzin ve satış primlerinin takibi ve izin defterlerinin tutulması,
 • Resmi dairelere verilmesi gereken her türlü dönemsel bildirge ve listelerin hazırlanması.
 • Personelin isteği halinde, vizite kağıtı vb. belgelerin web üzerinden verilmesi, her türlü SGK vizite, izin, bordro ve personel giriş-çıkış bilgilerinin web üzerinden şirketin kullanımına açılması.
 • İşe giriş sigorta bilgilerinin hazırlanması, işten ayrılışta hesaplanması gerekli her türlü tazminat ücret hesaplamalarının yapılması ve insan kaynakları yönetiminin onayı ile bankaya iletilmesi.
 • İşten ayrılışta personele verilmesi gereken çalışma belgesi, tasarruf bilgileri, vergi matraf bildirimi vb. belgelerin hazırlanması.
 • İşten ayrılışta personele imzalatılması gereken ibraname, ihbarname gibi belgelerin hazırlanması.
 • İnsan kaynakları departmanının kullanımı için kimlik, personelin fotoğrafları, öğrenim, departman, departman değişiklikleri, unvan değişiklikleri, adres, yakın bilgi ve adresleri, firma için değerlendirmeye konu olabilecek diğer bilgilerin müşterimiz olan şirketin kullanımına hazır biçimde tutulması ve güncellenmesi.
 • İş Yasaları ve uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi, gerekli uyarıların yapılması, yasal uygulamalar ve değişiklikler konusunda bilgi verilmesi.
 • Bordro hesapları veya uygulamalar konusunda şirket yönetimince uygun görüldüğü kadarı ile personelin sorularına cevap verilmesi.
 • İşten ayrılan veya emekliliği gelen elemanların tazminat hesaplamalarının yapılması.
Personel İstihdamı,

Artan rekabet, küreselleşme, maliyet avantajı yaratma, daha yüksek ürün-hizmet kalitesine ulaşma zorunluluğu gibi parametrelerle günden güne karmaşıklaşan iş dünyası, bu koşullara uyum sağlayabilmek üzere yeni modeller oluşturuyor.Avrupa Bordrolama, uzman kadrosu ile, kurumların “Dönemsel İşgücü İstihdamı”na yönelik ihtiyaçlarına cevap veriyor. Müşterilerinin ihtiyacı olan uzman kadroları en kısa zamanda oluşturarak, hedeflenen zamanda göreve başlamalarını sağlıyor.”Dönemsel İşgücü İstihdamı”nın yasal işlemlerle ilgili ek iş yükü oluşturmaması, maliyetlerin proje-bölüm bazında izlenebilirliğinin sağlanması açısından da tüm bu işlemleri kendi bünyesinde yürüterek verdiği hizmetin eksiksiz olmasını sağlıyor.

İhtiyaçların Belirlenmesi,

Proje yöneticilerimizin müşterimizin İnsan Kaynakları Departmanı ve yöneticileri ile ihtiyaç duyulan veya duyulabilecek pozisyonların detaylarını analiz ettiği aşamadır. İhtiyaç duyulan pozisyonun görev tanımı, adayın kişisel ve mesleki yetkinliklerinin belirlenmesi, kurumun beklentilerinin belirlenmesi bu aşamanın en önemli unsurudur.

Aday Araştırılması,

Proje yöneticilerimize bağlı sektörsel uzmanlığa sahip İnsan Kaynakları Uzmanlarımız ve Uzman yardımcılarımız, belirlenen profildeki tüm adaylara ulaşabilmek için strateji belirleme çalışmalarını yapar. Değerlendirmeler sonucunda adayların belirlenmesi gerçekleştirilir.

Mülakat Süreci,

Potansiyel adaylar ile telefon mülakatı gerçekleştirilerek adayın görev tanımına ve beklenen temel niteliklere uygunluğu ölçülür.Uygun bulunan adaylar ile yüz yüze mülakat aşamasına geçilir. İnsan Kaynakları Uzmanlarımız bu aşamada adayın mesleki ve kişisel yetkinliklerini ortaya çıkarabilmek amacı ile mülakat haricinde çeşitli testler uygulamaktadır.

Raporlama ve Aday Sunumu,

Mülakat süreçlerinde pozisyona uygunluk, yetkinlik, kurum kültürüne sahip olması gibi konularda olumlu değerlendirilen adaylarımız mülakat değerlendirme raporları ile birlikte detaylı referans araştırmasının yapılması sonrasında firmalarımıza sunulur.

İşe Yerleştirme,

Bu aşamada uygun bulunan adaya -firma talep eder ise- görev tanımı ve sosyal paketi hakkında bilgi vererek iş teklifinin yapılması ve işe giriş için gerekli evrakların düzenlenmesi gerçekleştirilir.

Dönemsel İş gücü İstihdamı;

 • İhtiyaca uygun çözümler sunar.
 • Esnek çalışma sağlar.
 • Gerçekçi bir iş planı oluşumuna imkan verir.
 • Ekonomiktir. Mevcut iş akışı,
 • Dönemsel iş gücü istihdam etmek isteyen kurum yetkilileri, gereksinim duyulan kadroların adet, nitelik, işe başlama tarihi, proje bitim tarihi gibi ön koşullarını firmamıza iletir.
 • Avrupa Bordrolama bu veriler ışığında bir maliyet analizi yaparak teklifte bulunur.
 • Teklif koşullarında uzlaşma sağlandığında iki kurum arasında “Dönemsel İş gücü İstihdamı Sözleşmesi” imzalanır.
 • Talep edilen kadroların arama-seçme faaliyetleri ya Avrupa Bordrolama uzmanlarınca ya da kurum tarafından yapılır.
 • Müşteri tarafından uygun görülen adaylar, istenirse Avrupa Bordrolama kadrosunda işe başlatılır. Bu durumda, yasal prosedürler Avrupa Bordrolama tarafından gerçekleştirilir.
 • Ücret ödeme dönemlerinde kurum proje yetkilisi, dönemsel personelin devam, devamsızlık, hak ediş bilgilerini Avrupa Bordrolama Müşteri Temsilcisi’ne aktarır. – Bu bilgiler ışığında hazırlana bordrolar, kurum yetkilisinin onayı alındıktan sonra fatura edilir.
 • Kurumun fatura edilen tutarı ödemesini takiben, ilgili personelin hesabına aktarılır.
 • Yoğun rekabet ortamı şirketleri, bir işi aynı kalitede ama daha az maliyetle nasıl yapılabileceği sorusunun cevaplarını aramaya itmektedir. Bu hizmetin kapsamında, şirketler dilerlerse sürekli olarak çalıştırmayı planladıkları kişilerin istihdamını Avrupa Bordrolama verebilmektedirler. Böylece, söz konusu iş yerinde herhangi bir zaman dilimine bağlı olmaksızın, sürekli görev yapması planlanan çalışanlar Avrupa Bordrolama personeli statüsünde yer almaktadırlar. Bu da şirkete bürokratik, yasal ve ekonomik anlamda pek çok fayda sağlar.
Bu uygulama;
 • Şirketlerin yasal sorumluluklarını azaltır.
 • Bürokratik işlemleri ortadan kaldırır.
 • Şirketlere ekonomik anlamda tasarruf sağlar. Neden Avrupa Bordrolama ?
 • Uluslararası tecrübe,
 • Rekabetçi fiyatlama,
 • Geniş aday veritabanı,
 • Uzman kadro,
 • Hızlı ve esnek çözüm,
 • Online işlem ayrıcalığı,
 • Size özel İşe Alım Uzmanı,
 • Gelişmiş Raporlama,
 • %100 aday ve Müşteri memnuniyeti garantisi,
 • Replacement garantisi,
 • Etik garanti.